top of page

Sesh AB Terms and Conditions

Sesh Medlemsvillkor

1.   Allmänt om medlemskapet

Dessa villkor (”Medlemsvillkoren”) reglerar ditt medlemskap i Sesh.

”Medlemsvillkoren” utgör det avtal som gäller mellan dig (”Medlemmen”) och Sesh AB (org nr 559248-4702) när du blivit medlem i Sesh, och du bör därför läsa Medlemsvillkoren noggrant. Sesh AB förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan. Om vi gör några väsentliga förändringar i Medlemsvillkoren meddelar vi dig via e-post.

Sesh AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskapet om detta missbrukas eller för det fall Medlemmen vid besök på Sesh AB:s evengemang agerar i strid med Sesh AB:s vid var tid gällande ordningsregler.. 

2.   Personuppgiftshantering

När du registrerar dig som Medlem hos Sesh godkänner du att vi behandlar de personuppgifter du lämnar. I vår Personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till och hur vi skyddar din integritet. Vi uppmanar dig att läsa igenom Personuppgiftspolicyn noggrant och att kontakta oss om du har några frågor. (Hur du kommer i kontakt med oss i frågor som rör vår personuppgifts-hantering framgår av Personuppgiftspolicyn.)

3.   Att bli medlem i Sesh

Medlemskap hos Sesh skapas via registrering på www.thelastsesh.com (”thelastsesh.com”) eller via vår App. Registrering görs sedan via e-post och du skapar din medlemsprofil och väljer ditt lösenord. Vi kommunicerar huvudsakligen med dig som medlem via våra digitala kanaler. Alla basfunktionerna för medlemskapet kommer du åt via ditt konto i thelastsesh.com och på Appen. Hemsidan är också tänkt att vara en kanal för kommunikation i direkt anslutning till våra evengemang.

När du registrerar dig som medlem får du frågan om du vill ta emot marknadsföring från oss, via e-mail, sms eller push-notiser. Du kan när som helst välja att sluta ta emot marknadsföring genom att ändra dina kontoinställningar på webben eller i Appen, eller genom att följa länken i respektive meddelande. Vi kommer även om du avsagt dig marknadsföringsmeddelanden att fortsätta att leverera dina biljetter och bekräftelser via e-post. Vi kommer också att fortsätta kommunicera kring ditt medlemskap och relevant information inför dina besök.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan. Du ansvarar själv för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i andras händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, rekommenderar vi att du byter ditt lösenord omgående.

Medlemskapet får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda medlemskapet på ett sådant sätt att Sesh AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Sesh AB:s regler.

 
4.   Medlemsprofil

Du skapar din medlemsprofil genom att ange följande obligatoriska uppgifter; för- och efternamn, födelsedatum, din e-postadress och ditt mobilnummer.

Medlemskapet är kortlöst och du identifierar dig som medlem med dina inloggningsuppgifter på webben eller Appen.

På dina personliga sidor som du når via inloggning; ”Logga in” kan du se all information kring ditt medlemskap, och där kan du också hantera ditt medlemskap. Du loggar in på Mina Sidor på thelastsesh.com eller i Appen med din mailadress.

13.            Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på medlemskapet och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till medlemskapet eller Medlemsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

bottom of page